ARKITEKTUR BYGGLOV KONSTRUKTION PROJEKTLEDNING KONTAKT PRISER REFERENSER 1 ENERGIBERÄKNING

 

PROJEKTLEDNING

 

 

Byggherren engagemang och närvaro i projektet har stor betydelse för resultatet.

Ofta du son byggherre har inte tid att göra det.

Ett nära samarbete samt tydlighet och beslutskraft från er som beställare är en förutsättning för att slutresultatet ska bli bra. Under hela projektets gång är det projektledarens roll att kommunicera med er.

Vid planering tar projektledaren fram en översiktlig projektplan. Tillsammans med kunden planeras därefter första fasen i detalj och efterhand planeras alla aktiviteter och funktioner i projektet på motsvarande sätt.
Planering är väsentligt för att alla involverade i projektet ska känna sig trygga och vara införstådda med vad som förväntas av dem. Inte minst är detta en förutsättning för att nå målet.

Därefter håller projektledare ordning om vad som skall levereras, när och till vilken kostnad är ofta rörliga mål som kan ändras allt eftersom kunden ser nya möjligheter eller får ändrade förutsättningar. Projektledaren bringar ordning i detta så att kravbilden på ett kontrollerat sätt kan förändras under projektets gång. Tidplaner och ekonomi följer efter.

 

Vill du:

börja rätt

undvika de dyra misstagen

spara pengar

ha kontroll på kostnaderna

kunna genomföra ett projekt till låg kostnad  ?

 

Vi som byggledare :

-         planerar

-         samordnar

-         ledar

-         kontrollerar

                                                     Kontaktformulär:  http://www.a1villa.se/kontakt

_____________________________________________________________________

Mods Arkitekt & Konstruktion AB/ Murgrönsvägen 25 146 48 Tullinge /Sweden

Lennart Lembit Martsoo/ mob. +46 733 95 24 06/ modsarkitekt@a1arkitekt.se

 

 

 


Senast uppdaterad: fredag 11 september 2015